Ředitelka  Základní školy a waldorfské základní školy v Ostravě – Porubě (Ľ.Štúra 1085/8) vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka cizích jazyků: AJ (1. a 2. stupeň), NJ a RJ (2. stupeň) Předpokládaná kvalifikace: dle § 8, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění Další předpoklady: plná způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, bezúhonnost, zdravotní…

Ve středu 27. února 2019 proběhl v prostorách ZŠ a SOŠ waldorfské v Ostravě kulatý stůl na téma Waldorfská pedagogika a vzdělávací výzvy 21. století. Jeho cílem bylo představit vedení Moravskoslezského kraje, města Ostravy a obvodu Ostrava –Poruba waldorfskou pedagogiku, jako ucelený dvanáctiletý koncept vzdělávání, který nabízí svébytné možnosti řešení současných vzdělávacích výzev a jehož cílem je podpora individuálního rozvoje každého…

Příchod Adventu jsme i v naší porubské waldorfské základní škole přivítali tradičním jarmarkem. K vidění, ochutnávání i ke koupi tu byla nepřeberná škála výrobků a to nejtěžší bylo si vybrat. 🙂 Stejně jako každý rok si i letos mohli příchozí v dílničkách zhotovit vánoční ozdoby a adventní věnce, ale třeba se i nechat potetovat hennou….

Waldorfské školy dnes najdeme na všech pěti světových kontinentech. Jde o pedagogický systém, který prověřil čas. A přesto se ještě i dnes občas můžete setkat s mýty, které zpochybňují důvěryhodnost a serióznost waldorfského vzdělávání.  Posvítila si na ně také někdejší studentka Waldorfského Lycea Eva Mlčáková.

K naší velké radosti – a k radosti všech rodičů, kteří si pro své děti přejí vzdělávání s waldorfskými prvky – byla v září 2016 otevřena jedna waldorfská třída mateřské školy Větrná, v těsné blízkosti Waldorfské základní školy v Porubě.  Zahájení výuky se odehrálo za přítomnosti zástupců městského obvodu Poruba, ale také v přítomnosti médií….

Follow us: