Waldorfský kampus Ostrava – Poruba

Waldorfský kampus Ostrava – Poruba

Waldorfská základní škola a střední škola, Ostrava-Poruba, p.o.

Ľudovíta Štúra 1085/8
708 00 Ostrava – Poruba
e-mail: skola@waldorfporuba.cz
tel.:  596 910 201
mob: 737 715 950

IČO: 62348264

URL: waldorfostravaporuba.cz


Waldorfské sdružení Ostrava, z.s.

Ľ.Štúra 1085/8
708 00 Ostrava – Poruba

IČO: 228 68 674

URL: waldorfostrava.cz/spolek-rodicu

Mateřská škola Větrná

Větrná 1084
708 00 Ostrava – Poruba
tel.: 558 275 035
mob: 775 562 591
e-mail: ms.vetrna@seznam.cz

URL: www.msve.cz

Waldorf Ostrava – Přívoz

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, p.o.

Na Mlýnici 611/36
70200 Ostrava
tel.:  597 578 539
mob: 777 128 153, 777 128 154, 777 128 156
e-mail: skola@zswaldorfostrava.cz

URL: www.zswaldorfostrava.cz


W-Spolek, z.s.

Na Mlýnici 611/36
702 00 Ostrava Přívoz
e-mail: info@wspolek.cz

IČO : 03084353

URL: wspolek.webnode.cz