Učme se proměňovat svět

Rudolf Steiner

Letos si waldorfské školství připomíná velké výročí. Je tomu už sto let, co sociálně angažovaný spolumajitel a ředitel firmy na tabákové výrobky Waldorf-Astoria Emil Molt požádal učitele a filozofa Rudolfa Steinera, aby v německém Stuttgartu založil a vedl školu pro zaměstnance jeho společnosti a jejich děti. Měla se řídit Steinerovými poznatky, které vyústily v samostatnou vědu – antroposofii.

Emil Molt

Od té doby waldorfské školy urazily pořádný kus cesty. Zejména v posledních šedesáti letech se jejich počet zmnohonásobil. Dnes tak na všech pěti kontinentech, ve více než 70 zemích světa, existuje více než 1100 škol a téměř 1900 waldorfských mateřských škol.

Celosvětové oslavy s názvem Waldorf 100 se opírají o myšlenku propojit toto velké množství škol a dalších pedagogických zařízení a připomenout si výročí společně. Každá ze škol tak svým dílem přispívá k přípravám stoletých oslav.

Putovní výstava 100 let výchovy ke svobodě 

V České republice už od září 2018 putuje výstava děl a učebních pomůcek, které vytvořili žáci a studenti. Její první zastávkou se stala Ostrava, kde výstava odstartovala vernisáží 3. září ve výstavním prostoru Hlubina v areálu Dolních Vítkovic.

 

Během následujících měsíců se pak výstava přesunula do dalších měst u nás i na Slovensku, která jsou s waldorfským vzděláváním spojená: do Olomouce, Bratislavy, Košic, dále do Liberce, Semil, Litoměřic nebo Plzně. V Písku dokonce uspořádali první waldorfský reprezentační ples k poctě 100. výročí waldorfské pedagogiky.

Festival waldorfských škol v červnu na Vyšehradě

Ačkoli celosvětové oslavy vyvrcholí ve čtvrtek 19. září 2019 jednou velkou událostí, v České republice se společná slavnost všech zdejších waldorfských škol chystá už na polovinu června.

Počínaje loňským podzimem se v Příbrami pilně schází Všewaldorfský symfonický orchestr, složený z asi osmdesáti mladých hudebníků, aby připravili a nazkoušeli svůj repertoár na zahajovací koncert pražské části oslav ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, kde vystoupí 14. června společně se smíšeným waldorfským sborem a uměleckou eurytmií.

Hned následující den, 15. června, se na pražském Vyšehradě uskuteční celodenní festival a už teď je jasné, že jeho program bude bohatý a pestrý.  Představí se zde téměř všechny české (a slovenské) waldorfské mateřské, základní i střední školy. Na dvou pódiích se vystřídá divadlo, hudba, eurytmie, recitace, přednášky a mnoho dalšího, co běžně vzniká v průběhu roku ve školách.

Večer na koncertu ve vyšehradské kapitule sv. Petra a Pavla vystoupí Sbor a instrumentální soubor Waldorfského semináře v Praze pod vedením Tomáše Zuzáka.

Je výjimečný tím, že je složený z frekventantů a absolventů waldorfského vzdělávání od r. 1998, tedy ze současných a potenciálních waldorfských učitelů a přátel waldorfské pedagogiky z celé republiky.

Bees & Trees – Včely a stromy

Jedním z hlavních témat světových oslav 100 let waldorfských škol se staly včely. Mezinárodní projekt „Včely a stromy“ se snaží podpořit včelaření na školách. I u nás se projekt pod heslem „Včely do škol“ uchytil.  Se včelami se tak už dnes můžeme seznámit ve školách v Pardubicích, Příbrami, Třebušíně a v Praze – Jinonicích, na Dědině i na Opatově. Na jaře se připravuje historicky první česká waldorfská včelařská konference.

Learn to Change the World – Učme se proměňovat svět

Jedinečné výročí se stalo rovněž příležitostí k natočení dvoudílného dokumentárního filmu, který přináší multikulturní pohled na steinerovskou pedagogiku sto let po založení první školy ve Stuttgartu.

První část dokumentu zobrazuje jednotlivce z celého světa, kteří se právě na podkladě waldorfské pedagogiky pouštějí do velkých vzdělávacích výzev dnešní doby.

Druhá část filmu se pak soustředí na pojmy jako je setkání, zapojení a inkluze.

Učení, které si klade za cíl více než jen vršit informace, může být pro každého zároveň způsobem, jak hledat pravdu.

Jedním ze silných momentů takového vzdělávání je setkávání napříč společenskými, náboženskými a etnickými bariérami. Důkazem těchto propojení jsou např. komunitní škola Oakland Community School for Creative Education, která se nachází v jednom ze sociálních center v Kalifornii, dětská školka pro židovsko-arabské děti a Parzival School Center v Karlsruhe.

Pohled zpět. A co dál?

Oslavy stoletého výročí waldorfských škol jsou jistě dobrým důvodem pro ohlédnutí se zpět. Ale samo o sobě by to bylo málo. Skvěle to vyjádřil koordinátor celosvětových oslav „Waldorf 100“ Henning Kullak-Ublick:

Zpětný pohled je důležitý kvůli respektu vůči milionům rodičů, učitelů a žáků, kteří tento pedagogický impuls rozšířili po celém světě, a to navzdory občas až extrémně náročným podmínkám.

Hlavní je však budoucnost: abychom objevovali impulsy budoucnosti, které v naší pedagogice dřímají nepovšimnuty či nenaplněny naší prací a které jsou mnohem důležitější než formy, jichž jsme doposud dosáhli.

Rudolf Steiner vždy znovu zdůrazňoval, že nejdůležitějším učebním plánem je vždy nový, stále se obnovující pohled na dítě. Waldorfská pedagogika nemůže být nikdy statickou, ustrnulou, pokud jen rozumí sama sobě. Pokud bychom k waldorfské pedagogice přistupovali způsobem „copy & paste“, navždy bychom ji vyprázdnili.

A proto slogan pro „Waldorf 100“ zní: ‚UČME SE PROMĚŇOVAT SVĚT‘ – a to vždy začíná u jednoho každého z nás…. Klíčové projekty Waldorf 100 mají za cíl podporovat vzájemné povědomí a propojení (jak ve školách, tak i regionálně a přes hranice), aby se vytvořila živá mezinárodní síť. Činnosti budování komunity budou probíhat po dobu tří let. Velké a malé, složité a jednoduché, vzdělávací a zábavné – stejně rozmanité jako svět, který nazýváme doma.“

Přečtěte si celý  rozhovor s Henningem Kullakem-Ublickem

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2019 Všechna práva vyhrazena

Sledujte nás: