Prof. PhDr. Milan Pol, CSc.,v současné době děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, je vysokoškolský pedagog v oboru pedagogika a také autor řady knih a článků.

Je také šéfredaktorem časopisu Studia paedagogica, členem redakční rady časopisu Pedagogická orientace a členem výkonné rady časopisu Pedagogika. 

Milan Pol publikoval rovněž několik prací na téma waldorfská pedagogika. Už v r. 1995 vydal na Masarykově univerzitě knihu „Waldorfské školy: izolovaná alternativa nebo zajímavý podnět pro jiné školy?“ Publikace vyšla v rámci ediční řady „Věda do kapsy“. 

Zde máte možnost celou knížku si stáhnout. 

Úvodní strany
Úvod
Vznik a vývoj hnutí waldorfských škol
Obecná charakteristika waldorfských škol
Cíle pedagogiky waldorfských škol
Obecné požadavky na učitele waldorfských škol
Kategorie učitelů waldorfských škol
Učitel waldorfské školy a jeho kompetence
K učebnímu plánu waldorfské školy a práci učitele s ním
K vnitřní organizaci výuky na waldorfských školách
K řízení waldorfských škol a některým jeho souvislostem
Práce učitelů waldorfských škol s rodiči a širší veřejností
K pojetí institucionální přípravy učitelů waldorfských škol
Závěr
Použitá literatura

 

Category Ke stažení
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2019 Všechna práva vyhrazena

Sledujte nás: