Program:

 1. PR kruh – závěry ze schůzky 4.10. (plán akcí Lycea, propagace v PRIO, letáková propagace; způsob získávání kontaktů na rodiče >> GDPR?)
 2. Hledání finančních zdrojů pro pokrytí nároků vzdělávání učitelů a dalších potřeb W-škol v Porubě
 3. Organizace přednášek pro rodiče v 1. pololetí (témata, hosté, pořadatelé) & struktura přednášek pro rodiče budoucích prvňáčků
 4. Organizace celoškolních akcí:
  a) Martinská slavnost – nároky, potřeby
  b) Masopust 2019 – definitivní rozhodnutí o způsobu organizace
 5. Aktivizace rodičů stávajících žáků: členství všech rodičů ve WSO s ohledem na GDPR i lepší vzájemnou komunikaci
 6. Stojany na kola: způsob řešení
 7. Termín Valné hromady
 8. Další:
  a) Zdravé svačinky & obědy
  b) Evidence příspěvků WSO – hledáme novou osobu

0) Význam a cíle WSO

V úvodu Jan Schönwälder shrnul – pro nově příchozí – genezi, současný stav, strategický cíl a taktické záměry Waldorfského sdružení. Zmínil, že na nejbližší Valné hromadě chceme schválit automatické členství ve WSO u všech rodičů stávajících žáků školy.

1) PR kruh

4. října se uskutečnilo první setkání PR kruhu v tomto školním roce.

Lucie Cimmrová informovala o chystaných akcích Lycea ve školním roce. Tou nejbližší je WOW Day 19. listopadu, na který je zvána i širší veřejnost. Jde o tradiční formu charitativní akce na podporu vzdělávání dětí po celém světě, kterou večer uzavře koncert. Podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách Lycea a na sociálních sítích. (Více se o WOW Day dočtete na konci zápisu).

20. prosince v 18:00 vystoupí sbor Lycea na Vánočním koncertě v prostorách Janáčkovy konzervatoře.

10. ledna pořádá Lyceum Den otevřených dveří.

Na přelomu května a června se uskuteční tradiční divadelní představení studentů 3. ročníku Lycea. Aktuálně se hledá vhodný divadelní sál pro tento účel, protože v tomto termínu není možné pronajmout sál konzervatoře, jak tomu bylo doposud. V případě, že můžete zprostředkovat pronájem vhodného sálu, kontaktujte prosím Lucii Cimmrovou (cimmrova@soswaldorfostrava.cz)

Stejně tak chceme požádat rodiče, kteří mají možnost a ochotu umístit na veřejné prostranství reklamní banner Lycea, ať se obrátí rovněž na Lucii Cimmrovou.

Zároveň jsme se v rámci PR kruhu shodli na potřebě více informovat veřejnost o akcích, které školy pořádají, a to různými kanály (PRIO, časopis Program, sociální sítě, letáky apod.). Stále je třeba zvyšovat povědomí o našich školách, budovat jejich pozitivní obraz a s ohledem na budoucnost přitahovat ty, kdo jsou s waldorfskou pedagogikou vnitřně v souladu. Tomuto účelu odpovídá i potřeba systematicky pořádat vzdělávací akce pro stávající i potenciální budoucí waldorfské rodiče.

2) Hledání finančních zdrojů pro pokrytí nároků vzdělávání učitelů

Jan Schönwälder shrnul současné možné zdroje, odkud lze finance čerpat. Jsou jimi:

 • škola (vlastní fondy)
 • obec
 • WSO (rodičovské příspěvky)
 • případní donátoři z řad rodičů nebo podporovatelů

Šárka Hájková (Lyceum) poznamenala, že učitelé, kteří se účastní vzdělávacích akcí, automaticky počítají s tím, že ze svého platí cestu, stravu a ubytování.

3) Organizace přednášek pro rodiče v 1. pololetí

Do konce 1. pololetí chceme uspořádat alespoň 2 přednášky pro rodiče, event. i pro širší veřejnost. Přednostně máme záměr zaměřit se na témata, která jsou spojena s waldorfskou pedagogikou.

Z dosavadní debaty mezi rodiči (třída p.uč. Židkové) vyplynuly následující návrhy okruhů:

 • média a vliv na dítě
 • pokračování přednášek pana Svobody (téma tresty, řešení krizových situací)
 • nastavování hranic u dětí
 • téma svobody a zodpovědnosti v návaznosti na liberální výchovu

Pokud má kdokoli z okruhu rodičů vlastní námět na téma, příp. i na vystupujícího, nechť nás laskavě kontaktuje (katy.lickova@gmail.com), a to ideálně do konce října.

4) Organizace celoškolních akcí

12. listopadu se uskuteční tradiční Martinská slavnost. Letos není možné zapůjčit bílého koně od městské policie, proto hledáme jinou možnost, jak koně zajistit. V případě, že máte tuto možnost, kontaktujte prosím Martinu Bazalovou (martina.bazalova@gmail.com), která je pověřena organizací akce.

30. listopadu proběhne na waldorfské ZŠ Den otevřených dveří. Podrobnější informace budou mít k dispozici p.uč. Židková a Lubojacká.

V sobotu 1. prosince se bude v prostorách školy konat Vánoční jarmark. Jeho organizaci zajišťuje spolu se svou třídou p.uč. Jana Kubzová.

Pokud jde o organizaci Masopustu, který rovněž ve waldorfských školách má svou tradici, dospěli jsme k rozhodnutí v následujícím roce (únor 2019) slavnost nepořádat. Zkušenosti posledního roku ukázaly, že je vhodné dopřát si čas na “nadechnutí se”, uvážit, kam slavnost dále posunout a jakým způsobem ji konat tak, aby všem zúčastněným přinášela radost a užitek. Předpokládáme, že v r. 2020 se ke slavnosti opět vrátíme. V r. 2019 chceme uspořádat menší akci, která Masopust nahradí a umožní dětem, rodičům i učitelům potkat se více neformálně.

5) & 7) Aktivizace rodičů & Termín Valné hromady

Termín Valné hromady je stanoven na čtvrtek 15. 11. V 16:00 se uskuteční zkrácená schůzka WSO (namísto původně avizovaného 1.11.) a poté, od 17:00 ve školní jídelně budeme pokračovat Valnou hromadou.

Jedním z jejich cílů je schválení návrhu, aby se všichni rodiče stávajících žáků stali automaticky členy WSO, a to z důvodu naplnění nároků nově platné směrnice GDPR i z důvodu praktických (snadnější, přímá komunikace mezi WSO a rodiči).

6) Umisťování kol v prostorách školy

Jan Schönwälder se spojí s p. ředitelkou Beatou Krejzovou, aby společně probrali náležitosti, které je třeba naplnit, a to i příp. ve spolupráci se stavebním odborem městského obvodu Poruba.

Děkujeme zároveň všem rodičům, kteří přispěli do diskuse s podělili se o zkušenosti z jiných škol.

8) Další

a) Zdravé stravování

Třídní učitelky jednotlivých tříd ZŠ kontaktovaly rodiče s nabídkou “zdravých svačinek”. Podrobnosti sdělila Jana Kuráňová (tel.: 603 323 340). Organizace těchto svačinek bude koordinována s třídními učitelkami.

——————————————————

Podmínky:

3*/týden (úterý, středa, čtvrtek) |  30Kč/svačinka s dopravou | dodavatel www.kridlamotyli.cz, tel.: 775 899 467
platba 1*/měsíc | přehled svačinek na 14 dnů emailem | odhlášení den dopředu | individuální požadavky – alergie apod.již řešíte sami

Obecné složení zdravých svačinek: obilovina, ovoce, zelenina, mléko a zakysané mléčné výrobky

Například: 1) banánový/tvarohový muffinek s čokoládou, jablíčko/mandarinka; 2) cuketový řez s citr.polevou, sušené švestky; 3) špaldové/špenátové vafle se zakys.smetanou/vejcem; 4) zeleninový špíz se sýrem; 5) záviny nasladko i naslano; 6) pomazánka (vajíčková, luštěninová, tuňáková, tvarohová, drožďová, zeleninová, medovo-ořechová, mrkvová, …) vždy doplněné kvalitním pečivem a syrovou zeleninou; 7) bílý jogurt s vločkami/medem, banánem/rozinkami a datlovým sirupem/ovocem

——————————————————

Zároveň p. Kuráňová informovala o možnosti připojit se v rámci školy k výukovému programu “Zdravé stravování”, který je pořádán ve spolupráci s Nadačním fondem Albert. Tato možnost bude projednána na kolegiu učitelů.

Současně p. Kuráňová vyzvala k opětovnému otevření diskuse na téma změny způsobu přípravy jídel ve školní jídelně. Nabídla také svou pomoc v dané věci.

b) Hledáme osobu, která bude evidovat rodičovské příspěvky do WSO

Vzhledem k současné situaci, kdy paní Vellechová nadále nemůže vykonávat tuto činnost, se obracíme na rodiče s laskavou žádostí o převzetí této agendy. Předpokladem je schopnost pracovat s Excel tabulkami. Činnost není časově náročná, je však třeba se jí věnovat s určitou pravidelností.

Příští schůzka WSO se koná ve čtvrtek 15. listopadu v 16:00 ve školní jídelně. V 17:00 se uskuteční na stejném místě Valná hromada sdružení.

Zapsala: Kateřina Ličková, 11. 10. 2018

© 2019 Všechna práva vyhrazena

Sledujte nás: