Program:

  1. Seznam připravovaných akcí v nejbližším období & podrobnosti
  2. Stojany na kola – řešení
  3. Školní jídelna
  4. Plánované změny na škole
  5. Termíny schůzek WSO

1. Seznam připravovaných akcí:

V úterý 24. 9. v 17:00 v Domě kultury Ostrava se koná benefiční koncert Waldorf 100. Vystoupí na něm studenti waldorfského lycea v Ostravě, spolu s pedagogy WZŠ i zástupci rodičů. Zvláštními hosty budou finští studenti, kteří přijíždějí do Ostravy v rámci výměnného pobytu. Vstupné je dobrovolné. Podrobnosti na webu.

V pátek 27. 9. dopoledne, v rámci vyučování, se děti nižšího stupně WZŠ zúčastní tradiční Michaelské slavnosti v areálu porubského lesoparku.

Střední škola waldorfská (lyceum) tentýž den pořádá WOW Day – den pro podporu waldorfského hnutí napříč světem.

V sobotu 28. 9. pořádáme Waldorf RUN. (EDIT: běh byl anulován a přesunut na jaro 2020). Jde rovněž o benefiční akci – běh (zúčastnit se mohou i ti, kdo dávají přednost chůzi vycházkovým tempem). Cílem je vybrat finanční prostředky pro asociaci “Education needs nourishment”. Smyslem je také propojit vzájemně blízké waldorfské školy. Trasa tedy bude vést od naší školy směrem k W-škole v Přívoze, cíl se bude nacházet napůl cesty, kde uspořádáme malé setkání (táborák).

Více na webu a již brzy také e-mailem.

(Garant akce je Karel Hájek).

Ve čtvrtek 10.10. odpoledne připravujeme Zahradní slavnost, na kterou jsou zváni především rodiče z nové 1.A, ale také učitelé WZŠ a zástupci WSO za každou třídu. Chceme tak nové rodiče přivítat jménem waldorfského spolku, dát jim možnost seznámit se s námi a příp. položit dotazy související s činností spolku, jeho smyslem a aktivitami.

(Garant akce je Jan Krejzek).

O víkendu 18.-19.10. se v areálu naší školy uskuteční setkání waldorfských spolků ČR. Jedná se o tradiční akci, konanou cca jednou za půl roku v jednotlivých W-školách v Česku za účelem sdílet vzájemně zkušenosti, inspirovat se, otevírat témata, která mohou napomoci dalšímu rozvoji waldorfských škol u nás.

Setkání je rozděleno na 2 části:

  • Neformální akce v pátek 18.10. večer spojené s prohlídkou školy a posezením v čajovně.
  • V sobotu 19.10. po celý den pak budou probírána navržená témata

(Garant akce je Radim Křen).

Témata na sobotní setkání waldorfských spolků v Ostravě

  •  přednášky v přípravném ročníku pro rodiče budoucích žáků 1. třídy (přednášky o Waldorfu, očekávání rodičů)
  •  uplatnění absolventů W škol v praxi (včetně přechodu mezi ZŠ/SOŠ a SOŠ/VŠ a sdílená databáze absolventů)
  • zajištění financování W škol (finance od zřizovatele, granty/projekty, dary/přísvěvky rodičů, akce spolků/bazárek)

Přednášky pro rodiče budoucích žáků 1. třídy WZŠ

Během podzimu budou završeny přípravy pro otevření “přípravného ročníku” pro rodiče, kteří by rádi v budoucnu umístili své děti do naší WZŠ. Plánujeme cyklus přednášek a setkání, kde zájemci o W-vzdělávání získají ucelený přehled o filozofii a pedagogice w-školy, tak, aby k zápisu do 1. třídy přicházeli dostatečně informovaní.

Organizace těchto přednášek bude domluvena na kolegiu ZŠ ve čtvrtek 19.10. – domluví Karel Hájek s Katkou Kulovou (vedoucí kolegia ZŠ pro letošní školní rok)

(Garant je Kateřina Bartošová)

Přednášky pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku Lycea

Na schůzce WSO byla diskutována přednáška pro rodiče ZŠ, kteří zvažují přihlášení svých dětí do  ročníku Lycea. Možnost přednášky domluví na kolegiu Lycea ve čtvrtek 19.10. – domluví Karel Hájek s Irenou Miksovou (vedoucí kolegia Lycea pro letošní školní rok)

(Garant je Karel Hájek)


2. Stojany na kola

Vzhledem k přetrvávajícímu zájmu o instalaci stojanů na kola v areálu školy jsme se za WSO rozhodli pořídit jednoduchý typ stojanů a financovat jej z rezervního fondu WSO.

Parkování kol, event. dalších vozidel (koloběžky apod.) bude na vlastní zodpovědnost jejich majitelů, škola neponese zodpovědnost za případná poškození nebo ztráty.

Zároveň jsme v červnu 2019 podali žádost o grant v rámci programu Zelená Porubě, kde máme rovněž šanci získat cyklostojany. Ve chvíli, kdy na webu Městského úřadu Poruba bude spuštěno hlasování o projektech, budeme vás informovat a vyzveme vás k hlasování.

(Garant: Jan Krejzek)


3. Školní jídelna

Škola se přihlásila do projektu Zdravá školní jídelna  a dle domluvy pošle další podrobnosti Monika Trojáková v samostatném mailu.

(Garant: Monika Trojáková)


4. Plánované změny na škole

Na schůzce WSO stručně informoval Karel Hájek o plánovaných změnách na škole ve školním roce 2019/2020, které probíral na začátku září s místostarostou MěÚ Poruba Martinem Tomáškem (radní pro školství, mládež a vzdělávání).


5. Termíny schůzek WSO

Další schůzka WSO se dle domluvy uskuteční ve čtvrtek 10.10. v rámci Zahradní slavnosti pro rodiče 1. třídy. Termíny dalších schůzek jsou zveřejněny na webu WSO.

Zapsala Kateřina Ličková, 12. 9. 2019

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2019 Všechna práva vyhrazena

Sledujte nás: