Program:

  1. Návrh změny výše  příspěvků do WSO pro rodiny s více dětmi (Pavel Faruzel)
  2. Projekt stojanu na kola (garant Jan Krejzek)
  3. Návrhy okruhů přednášek pro rodiče (Monika Trojáková)
  4. Dotazník ke kvalitě stravování ve školní jídelně (Šárka Hájková)
  5. PR kruh a spuštění nového webu (Katy Ličková)

1. Návrh změny výše příspěvků do WSO pro rodiny s více dětmi

Pavel Faruzel přednesl návrh pro úpravu výše příspěvků do WSO, které platí rodiny s více dětmi, které navštěvují waldorfské školy v Porubě (MŠ, ZŠ, Lyceum). Návrh byl následně schválen na Valné hromadě WSO.


2. Projekt stojanu na kola

Garantem projektu stojanů na kola, popř. speciální kolárny, se stal Jan Krejzek, který v součinnosti s výborem WSO a ředitelkou WZŠ Beatou Krejzovou vypracuje návrh řešení. Dle domluvy je třeba nejprve zjistit, pro jak velký počet kol je třeba stojan / kolárnu budovat. Dotazník zašle Jan Krejzek na WSO-list na začátku měsíce ledna.


3) Návrhy okruhů přednášek pro rodiče

V rámci diskuse mezi členy WSO a spolu s ředitelkou ZŠ Beatou Krejzovou vyplynula další jména přednášejících, které bude možné oslovit v nadcházejícím roce. Jedná se o Uwe Buermanna, waldorfského učitele původem z Německa, který se chystá na turné po ČR. Jedná se o odborníka na téma pedagogiky ve světě moderních technologií. Jeho přednáška by se zřejmě týkala hrozeb kyberšikany. Dalším navrhovaným přednášejícím je Michael Czech, s nímž jedná ředitel W Lycea Břetislav Kožušník.

Dle domluvy ověří Monika Trojáková nejprve a časové možnosti přednášejících a nejpozději do konce ledna zašle na WSO-list seznam přednášek do konce školního roku.


4. Dotazník ke kvalitě stravování ve školní jídelně

Garanty kruhu stravování jsou i nadále Šárka Hájková, Irena Vyhlídalová a Lucie Walderová.

Dotazník, který je už v pracovní verzi připraven, prochází připomínkováním a v průběhu ledna bude rozeslán mezi rodiče.


5. PR kruh (spuštění nového webu)

V průběhu prosince se podařilo převést doménu a hosting webu www.waldorfostrava.cz k novému poskytovateli (Wedos) a je tedy možné realizovat nový web WSO, s odkazy na všechny ostravské waldorfské školy. Plánovaný termín spuštění webu: 31.1.2019

Příští schůzka WSO se koná výjimečně v pondělí 7. ledna v 16:30.

Zapsala: Kateřina Ličková, 13.12. 2018

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2019 Všechna práva vyhrazena

Sledujte nás: