Program:

  1. personální změny ve vedení Waldorfské školy aneb představení známých tváří v nových rolích
  2. personální změny ve WSO aneb dobří holubi se vracejí (příspěvky WSO, pokladník WSO)
  3. aktuální informace z Lycea a z mateřské školky (představení nové učitelky ve školce)
  4. aktuální informace k  výstavě 100 let Waldorfu (hlídání výstavy, odvoz z DOV)
  5. plán školních akcí v novém školním roce aneb co nás letos čeká
  6. plán dalších aktivit rodičů dle garantů (jídelna, zahrada, ..)
  7. plán dalších aktivit PR kruhu (přednášky, web WSO, ..)
  8. domluva termínů a místa dalších schůzek WSO (škola, školka, čajovna?)
  9. diskuse aneb ptejte se na co chcete 🙂

1) personální změny ve vedení Waldorfské základní školy

Od 1. září 2018 je nově jmenovanou ředitelkou Základní školy a Waldorfské základní školy Ľ.Štúra Beata Krejzová. Zástupcem ředitelky pro standardní větev je Libor Hořínek.

Zástupkyní ředitelky pro waldorfskou větev je Šárka Hájková.

Ke změnám došlo i v pedagogickém sboru. Novou učitelkou angličtiny je Lenka Stolařová a Danka Fucimanová do učitelského sboru se vrátila rovněž Marcela Klementová (Rašková).

2) personální změny ve WSO

Funkce pokladníka WSO se nově ujímá Nikol Malčíková (vychovatelka v družině).

Evidencí členských příspěvků je i nadále pověřena Radka Vellechová, které v případě potřeby či mimořádných situací vypomáhá Pavel Faruzel.

3) aktuální informace z Lycea a z mateřské školky

Waldorfskou třídu v MŠ nově od září převzala paní učitelka Jana Gorná.

Novou zástupkyní WSO pro školku je Martina Bazalová.

Zástupci WSO (Martina Bazalová a Karel Hájek) se dostaví na nejbližší třídní schůzky v MŠ, aby rodiče informovali o fungování spolku, o způsobu a smyslu výběru členských příspěvků. Zároveň je třeba na této schůzce získat seznam rodičů pro další komunikaci (GDPR) a pro přidělení var. symbolů pro platbu příspěvků.

Zástupkyní WSO za Lyceum je i nadále Lucie Cimmrová.

4) aktuální informace k výstavě 100 let Waldorfu

V době od 3. do 14. září se uskutečnila v Galerii Hlubina (DOV) výstava “100 let výchovy ke svobodě”. Šlo o první akci svého druhu na území ČR v rámci celosvětových oslav Waldorf 100. Velký dík za organizaci patří Kateřině Pavlicové, ale také všem rodičům, kteří přiložili ruku k dílu, hlídali výstavu během svého volného času a pomohli s instalací i s demontáži výstavy.

Fotografie z vernisáže jsou k dispozici na FB stránkách (díky autorovi Martinu Šimkovi!), stejně jako odkaz na reportáž TV Polar (reportáž začíná v čase 5:43).

Akce, které budeme i v rámci WSO v následujícím školním roce pořádat (např. přednášky pro rodiče) rovněž propojíme s těmito oslavami, na které budeme poukazovat.

5) plán školních akcí ve školním roce 2018/2019

Plán akcí W základní školy ve školním roce 2018/19 je k dispozici na webových stránkách školy, aktualizován je rovněž ve sdíleném Google kalendáři na stránkách WSO, kam postupně přibudou i chystané akce MŠ a Lycea. Zde v kalendáři můžete rovněž sledovat termíny schůzek WSO.

6) plán dalších aktivit rodičů dle garantů (jídelna, zahrada)

Garantem Kruhu zahrada je i nadále Radka Ulmanová. V nejbližších dnech vypíše termín brigády s cílem upravit prostředí školního dvoru. Prosíme, sledujte e-mailovou poštu, příp. Facebook.

Radka Ulmanová zároveň upozornila, že ve Fryčovicích máme (WSO) k dispozici dřevěné palety, které je možné na zahradě využít pro výrobu posezení, event. záhonů apod.

7) plán dalších aktivit PR kruhu (přednášky, web WSO)

Garantem pořádání přednášek pro waldorfské rodiče i pro širší veřejnost je i v tomto šk. roce Monika Trojáková. Jejich témata jsou zatím předmětem diskuse (je možné zasílat náměty a tipy na zajímavé osobnosti přímo na e-mail: mtrojakova@email.cz) .

Vnímáme potřebu intenzivněji seznamovat rodiče s podstatou waldorfské pedagogiky, na což poukázala i p.uč. Michaela Lamaczová. Jedním z hostů besed proto bude i paní prof. H. Lukášová, odbornice v oboru pedagogika, která už vystoupila i v rámci akce Waldorf 100 na přednášce v Pantu.

Kolegium učitelů zároveň usiluje o navázání spolupráce s odborným mentorem, praktikem waldorfského vzdělávání, tak, jak je tomu zvykem i na jiných waldorfských školách.

Webové stránky: na základě konzultace s řediteli a kolegii WZŠ i Lycea nebudeme v tuto chvíli vytvářet nový společný web pro všechny W-školy v Porubě. Vznikne však web, který bude sloužit jako rozcestník ostravských waldorfských škol, a bude tedy odkazovat i na ZWŠ Na Mlýnici. Cílem je nabídnout veřejnosti jedno místo, kde bude možné získat přehled o ostravském waldorfském školství a o chystaných akcích škol.

Nově je založen rovněž FB profil Waldorf Ostrava, s cílem propojovat a informovat o aktivitách v obou školách.

Nejbližší schůzka PR kruhu je plánována na čtvrtek 4.10. v 17:00, zřejmě opět v KIDS POINTu (bude ještě upřesněno). Budeme hovořit o nejbližších plánovaných školních akcích a jejich způsobu organizace.

8) domluva termínů a místa dalších schůzek WSO

Termíny schůzek WSO jsou k dispozici ve sdíleném kalendáři na stránkách WSO. Schůzky se budou konat opět v MŠ Větrná, ve třídě Hvězdičky, jako tomu bylo v minulém školním roce (ověří Jana Gorná) nebo ve školní jídelně (potvrdí Beáta Krejzová), popř. budeme hledat takové místo, které bude vyhovovat i rodičům s malými dětmi.

9) diskuse

Opětovně jsme otevřeli téma stojanů na kola, které by byly instalovány na školní zahradě pro žáky a studenty, kteří chtějí přijíždět na kole do školy.

Stojany mohou být instalovány jedině za předpokladu, že záležitost bude dobře ošetřena po právní stránce. Vedení školy (nově nastupující paní ředitelka Krejzová) v tuto chvíli nemá kapacitu věci se podrobně věnovat. Zároveň není momentálně v možnostech školy budovat zcela nové, uzamykatelné prostory, které by plnily roli úschovny kol.

Proto laskavě žádáme rodiče, kteří jsou schopni zjistit potřebné informace (např. mají zkušenosti z jiných škol, kde si děti zamykají kola do stojanů a nechávají je v areálu školy), aby se s ředitelkou spojili a poskytli potřebné know-how.

Debata: Všichni rodiče členy WSO?

Navrhujeme k úvaze možnost nabídnout členství ve WSO všem rodičům žáků naší WZŠ. Aktuálně, počínaje šk. rokem 2017/2018, se členy WSO automaticky stávají všichni rodiče prvňáčků. Z hlediska snadné komunikace by WSO uvítalo toto členství všech rodičů.

Příští schůzka WSO se koná ve čtvrtek 11. října 2018 v 16:30. Místo bude upřesněno.

Zapsala: Kateřina Ličková, 13. 9. 2018

© 2019 Všechna práva vyhrazena

Sledujte nás: