Program:

 1. Přednášky pro rodiče do konce školního roku
 2. Plán školních akcí do konce školního roku
 3. Projekt Zdravá školní jídelna
 4. Projekt Stojany na kola
 5. Úprava školní zahrady
 6. Termín tradičního táboření rodičů s dětmi
 7. Web Waldorf Ostrava
 8. Ostatní

1. Přednášky pro rodiče

Ve čtvrtek 2. května v 16:30 se uskuteční přednáška Milana Studničky, autora online projektu Dovychovat. Přednáška bude určena jak pro waldorfské rodiče tak i pro širší veřejnost. Registrační formulář rozešleme v nejbližších dnech.

Organizátory přednášky jsou Monika Trojáková, Karel Hájek, Katy Ličková; občerstvení budeme zajišťovat ve spolupráci s Radmilou Lukovou.

Uvažujeme zároveň o využití nabídky na přednášku ze strany Martina Jaroše, marketingového experta, autora známých reklamních kampaní např. pro Vodafone nebo T-Mobile, který v současné době působí v Kataru. Ve své prezentaci nabízí podělit se o zkušenosti z pobytu v muslimské zemi, kde se setkávají vzájemně odlišné kultury.

Úkol: Karel Hájek zjistí bližší podrobnosti.


2. Plán školních akcí do konce školního roku

 • Na 17. 4. se připravují Velikonoční dílny.
 • 23. 4. si budou děti se svými učiteli v rámci vyučování připomínat Den Země.
 • Na 16. 5. se chystá tradiční Jarní slavnost. 
 • V průběhu května se také žáci WZŠ zúčastní Olympiády waldorfských škol.
 • 31. 5. se uskuteční Den dětí. 
 • 6. – 8. 4. proběhne v kulturním domě Akord divadelní festival, jehož organizátory je W-Lyceum. Spolek WSO podpoří divadelní přehlídku finančně a zřejmě i organizačně.

Úkol: Karel Hájek osloví Lyceum s návrhem termínu schůzky v souvislosti s divadelní přehlídkou.

Ve dnech 14. – 16. 6. se v Praze uskuteční velká celorepubliková slavnost a setkání všech zdejších waldorfských škol u příležitost oslav stého výročí waldorfské pedagogiky. Podrobnosti najdete na webu Waldorf Ostrava nebo na speciálních FB stránkách.

Poslední slavností školního roku je pak Janská slavnost. Datum bude upřesněno.


3. Projekt Zdravá školní jídelna

Dne 4.4. se uskutečnila schůzka zástupců Kruhu stravování s vedoucí školní jídelny. Obě strany dospěly k dohodě, že se jídelna připojí k celostátnímu projektu Zdravá školní jídelna. Rodiče (v rámci Kruhu stravování) mají i nadále zájem podporovat motivaci dětí i jejich rodičů stravovat se zdravě.

Už nyní vedoucí jídelny povolila estetické úpravy jídelny tak, aby prostor v dětech podporoval chuť k jídlu. Zároveň je možné využívat stávajících nástěnek k zveřejňování zajímavých informací na téma trendů ve stravování.

Do budoucna se rýsuje možnost pořádat ve spolupráci s citovaným projektem osvětové besedy i jiné akce určené jak zaměstnancům jídelny tak i rodičovské veřejnosti.


4. Projekt stojany na kola

V tuto chvíli čekáme na vypsání termínu podání grantových přihlášek v rámci projektu Zelená Porubě.  Termín hlídá Jan Krejzek. Jakmile bude projekt na zřízení stojanů podán, k získání grantu bude nutné hlasovat v online hlasování. Vítěznými projekty, které dosáhnou na grant, se totiž stávají ty, které získají nejvíce hlasů.

Žáci deváté třídy jsou zároveň přihlášeni do projektu, v jehož rámci rovněž mohou získat pro školu stojan (viz zápis WSO z března 2019).


5. Úprava školní zahrady

Ze setkání se zástupci MěO Poruba vyplynulo, že v nejbližší době nebudou probíhat úpravy stadionu Sareza v sousedství školy. Odtud vyplývá, že se škola nemusí obávat zmenšení svého pozemku a případných zásahů do něj. Zároveň se jeví jako smysluplné uspořádat jarní brigádu na zvelebení současné školní zahrady. 


6. Termín letního táboření rodičů s dětmi & informace oddílu N.A.L.

Tradiční letní společné táboření rodičů s dětmi se uskuteční ve dnech 10. – 17. 8. na tábořišti poblíž zámku v Raduni u Opavy. Podrobnější informace včetně přihlášek připravuje Martin Jung.

Spolek WSO zároveň v březnu podpořil oddíl N.A.L. darem 4000 Kč na pořízení koberců do oddílové klubovny.


7. Web Waldorf Ostrava

V měsíci dubnu budou na web instalována Google Analytics pro měření návštěvnosti a dalších statistik.

Zároveň přibudou podrobnější informace o chystaných školních akcích a rovněž informace oddílu N.A.L. 

Ve spolupráci s Martinem Šimkem máme záměr pořídit fotografie všech členů učitelského kolegia a následně rovněž všech zástupců WSO za jednotlivé třídy. Cílem je zejména usnadnit nově příchozím (i stávajícím) rodičům identifikovat jednotlivé učitele a i další aktéry školního dění.


8. Ostatní

1. a 2. 4. se uskutečnil administrativní zápis do 1. třídy. Zájem rodičů byl velký, už v první den zápisu se prakticky naplnila kapacita budoucí první třídy.

31.3. proběhlo setkání waldorfských spolků v Liberci. Hlavním námětem byla opět chystaná revize Rámcových vzdělávacích programů.

V současné době jsou práce na RVP pozastaveny do doby, než bude vytvořena “Strategie 2030+”. Dílčí části nových RVP jsou ale přesto už zaváděny do praxe. Podrobnější informace lze nalézt zde, na stránkách MŠMT.

Zároveň si účastníci setkání předali doporučení na grantové výzvy, v jejichž rámci lze získat finanční prostředky na některé lokální i mezinárodní aktivity. Příkladem takové výzvy je Erasmus+.


Další schůzka WSO

Příští schůzka se uskuteční ve čtvrtek 30. května od 16:30 do 18:00 v MŠ Větrná, ve třídě Hvězdičky.

Zapsala Kateřina Ličková, 4.4. 2019

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2019 Všechna práva vyhrazena

Sledujte nás: