1. Setkání zástupců waldorfských spolků v souvislosti s připravovanými změnami Rámcového vzdělávacího programu (dále RVP)
  • jaro 2019 – setkání v Liberci
  • podzim 2019 – setkání v Ostravě
 2. Přednášky pro rodiče (garant: Monika Trojáková)
 3. Přípravný ročník pro rodiče budoucích prvňáčků WZŠ
 4. Projekt úschovny kol (garant: Jan Krejzek)
 5. Doplnění výboru WSO novým kandidátem
 6. Termín mimořádné valné hromady: 24.1.2019
 7. Domluva termínů účasti zástupců výboru WSO na učitelských kolegiích (WZŠ a Lycea)
 8. Kruh jídelna: revize dotazníku pro rodiče (Monika Trojáková)
 9. Dovýběr příspěvků WSO
 10. Vize WSO pro nejbližší budoucnost

1. Setkání zástupců W-spolků v ČR s ohledem na chystané změny v Rámcovém vzdělávacím programu

1.1 Na jaře (duben-květen – datum bude upřesněno) se uvedené setkání uskuteční v Liberci.

Zveme všechny rodiče, kteří se hlouběji zajímají o příští pravděpodobné směřování českého školství, a zejména o postavení waldorfských škol v něm, aby nabídli své schopnosti a připojili se k úsilí zachovat autonomii waldorfského školství.

Stručné shrnutí: Ministerstvo školství “za zavřenými dveřmi” připravuje (a zčásti již realizuje) změny, které se mají dotknout i waldorfských škol. Jde zejména o masivní zavádění informačních technologií do výuky a prosazování plošného testování znalostí dětí – opět za pomoci IT. Pokud změny budou prosazeny bez jakýchkoli výjimek, W-školy přijdou o výsadu vyučovat dle zásad, na kterých je W-pedagogika postavena.

Aktuálně tedy hledáme rodiče, kteří jsou motivování situaci sledovat z pozice laiků, ale také se angažovat, a to příp. i z pozice odborníků (psychologie, právo apod.)

Uvítáme zájemce, kteří se jako delegáti našeho WSO zúčastní jarního setkání pracovní skupiny v Liberci, kde zástupci W-spolků jednotlivých škol na území ČR sdílejí své zkušenosti a zároveň sjednocují další postup, jak vystupovat vůči státu.

1.2 Na podzim 2019 (září-říjen) se uvedené setkání W-spolků bude konat v naší škole, v Ostravě – Porubě. Organizací setkání je pověřen Radim Křen.


2. Organizace vzdělávacích přednášek pro rodiče

Monika Trojáková do konce ledna osloví vytipované přednášející (viz zápis WSO z prosince 2018) a dohodne s nimi termíny jejich vystoupení pro naše rodiče. Poté zahájíme přípravu a propagaci těchto akcí.


3. Přípravný ročník pro rodiče budoucích prvňáčků WZŠ

Počínaje zářím 2019 chceme ve spolupráci s kolegiem WZŠ spustit projekt přípravného ročníku pro rodiče budoucích prvňáčků. Jeho cílem je lépe definovat a vyladit vzájemné představy a očekávání, a to jak na straně rodičů, tak na straně učitelů, potažmo školy jako takové.

Projekt vychází z poptávky ze strany učitelů po způsobu, jak přitáhnout k zápisu do naší školy rodiče dostatečně motivované, ale i informované o filozofii a také nárocích W-školy.

Tato přípravka již několik let úspěšně funguje ve W-školách v Brně a Olomouci a nově (počínaje letošním zářím) ji spouští také sousední W-škola v Ostravě Na Mlýnici.

Garantem tohoto projektu bude Kateřina Bartošová (1. třída).


4. Projekt úschovny kol

Jan Krejzek jako garant projektu v prvních dnech nového roku vypracoval pracovní materiál jako podklad k dotazníku, který bude dále distribuován mezi rodiče, a to do konce ledna.

Dotazník bude zjišťovat skutečný, faktický zájem rodičů / dětí o stojany.

Žádáme proto laskavě, aby se v okamžiku rozeslání dotazníku zapojilo do jeho vyplnění maximum rodičů s dětmi! 

Výsledky šetření totiž budou mít přímý dopad na to, jak velká úschovna bude nakonec vybudována (v jakém rozsahu, pro kolik kol)!!!


5. Doplnění výboru WSO novým kandidátem

Vzhledem k tomu, že po rezignaci Jana Schönwäldera na funkci předsedy spolku WSO nebyl okamžitě nalezen jeho nástupce, věnovali jsme čas na přelomu kalendářního roku hledání nového vhodného kandidáta na tuto pozici. Na naši výzvu pozitivně zareagoval Jan Krejzek (viz výše). Jeho kandidaturu je však nutné schválit na mimořádné valné hromadě.


6. Mimořádná valná hromada,

jejímž cílem bude ustavit třetího člena výboru spolku WSO, se uskuteční ve čtvrtek 24. 1. 2019 v 16:30 v prostorách MŠ Větrná.

Tímto zveme všechny členy WSO k účasti na této mimořádné valné hromadě.


7. Domluva termínů účasti zástupců výboru WSO na učitelských kolegiích (WZŠ a Lycea)

Karel Hájek & Katy Ličková dojednají s učitelskými kolegii WZŠ & W-Lycea termíny pro návštěvu zástupců WSO na kolegiu, kde bude rovněž učitelskému sboru představen nový člen výboru Jan Krejzek.


8. Kruh jídelna: revize dotazníku pro rodiče

Monika Trojáková do konce ledna ve spolupráci s garanty kruhu stravování (Šárka Hájková, Irena Vyhlídalová, Lucie Walderová)  upraví podobu dotazníku na téma stravování ve školní jídelně a rozešle jej k vyplnění mezi rodiče.


9. Dovýběr příspěvků WSO

Žádáme laskavě zástupce za jednotlivé třídy, aby na základě tabulky o uhrazených a dosud neuhrazených příspěvcích do WSO se spojili s těmi rodiči,kteří dosud úhradu neprovedli a dohodli s nimi způsob a termín nápravy.

Uvedenou tabulku rozesílá Monika Krejzková (monika.krejzkova@gmail.com), na kterou se můžete v případě potřeby obrátit.

Doplňující informace: 

Na všechny příspěvky WSO bude rodičům vydáno potvrzení, kterým lze snížit daňový základ – viz info http://www.wsostrava.cz/potvrzovani-darovacich-smluv-za-rok-2018/ )

POZOR! Monika Krejzková nebude v termínu 31.1. až 17.2. v ČR a nebude tedy moci smlouvy potvrzovat. Proto laskavě žádá rodiče, pokud potřebují smlouvu potvrzenou před tímto datem, o včasné doručení na místa uvedená v instrukcích.


10. Vize WSO pro nejbližší období

V rámci výboru spolku WSO jsme se shodli na třech prioritách, které chceme v nejbližším období naplnit:

 • jednotná škola (kampus) – ve spolupráci se zainteresovanými politiky a dalšími stranami
 • příprava a spuštění “přípravky” pro rodiče budoucích prvňáčků WZŠ (viz výše, bod 3)
 • nové, funkční a aktuální webové stránky WSO.

Příští schůzka WSO se uskuteční ve čtvrtek 14. 2. 2019 v 16:30. Místo bude upřesněno.

Zapsala: Kateřina Ličková, 7.1. 2019

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2019 Všechna práva vyhrazena

Sledujte nás: