Waldorfské sdružení Ostrava vznikl jako spolek rodičů, kteří jej založili ve spolupráci s učiteli a vedením školy v květnu 2010 při Základní škole waldorfské v Ostravě. Postupně začal spolek spolupracovat i s SOŠ waldorfskou (Lyceum) a od roku 2014 také s waldorfskou třídou mateřské školy, která vnikla při MŠ Dětská na ulici Větrná v těsné blízkosti základní školy.

Spolek je neziskovou organizací, příjmy tvoří příspěvky rodičů žáků a dary. Tyto finanční prostředky napomáhají  realizovat činnosti dané stanovami.


Členství ve spolku:

  • členem spolku se může stát každý, kdo se přihlásí prostřednictvím písemně podané přihlášky. Z členství neplynou žádné výhody, vše je založeno na dobrovolnosti. Spolupráce se školou i spolkem není podmíněna členstvím ve spolku
  • za spolek jedná tříčlenná správní rada (výbor), která je volena jednou ročně valnou hromadou
  • činnost ve spolku je dobrovolná bez nároku na odměnu

Jak vzájemná spolupráce probíhá prakticky?

Rodiče každé ze tříd (zejména se jedná o třídy waldorfské základní školy) si volí ze svého středu jednoho až dva zástupce, kteří se účastní pravidelných měsíčních schůzek spolku. Jsou vlastně jakousi spojkou mezi spolkem (rodičovským sdružením) a rodiči žáků, přenášejí do tříd informace o aktivitách spolku a naopak směrem od ostatních rodičů předávají podněty, kterými by se spolek měl zabývat.


Kruhy podpory

Konkrétní rodičovské aktivity, především ty, které mají dlouhodobou a systematickou povahu, se soustředí do pracovních kruhů. Jde o malé skupiny dobrovolníků, které různým způsobem napomáhají rozvoji škol.
Více se dočtete zde. 


Hlavní cíle spolku jsou:

  • podporovat komplexní waldorfské vzdělávání v Ostravě, tedy od mateřské školy přes školu základní až po školu střední
  • pomáhat s přípravou a organizací aktivit souvisejících se školní i mimoškolní činností žáků a pedagogů
  • podporovat waldorfské školství a dělat osvětu v oblasti alternativní pedagogiky
  • rozvíjet spolupráci mezi waldorfskými školami a rodiči