Druhá z cyklu letošních přednášek pro rodiče budoucích prvňáků nese název   „Školní připravenost pohledem waldorfské pedagogiky“  Opět je na ni zván kdokoli, kdo chce lépe pochopit principy waldorfského vzdělávání.  Podrobnosti, spolu s přihlašovacím formulářem najdete zde. Letáček si můžete stáhnout (a volně šířit :-)) také zde.  

Zveme vás první z cyklu přednášek v tomto školním roce určených zejména rodičům budoucích prvňáčků, ale i všem, kdo se zajímají o principy waldorfského vzdělávání.   První sedmiletí ve waldorfské škole a význam pohádek Cílem těchto přednášek je podpořit rodiče v rozhodování, zda  waldorfská škola je přesně ten typ školy, který pro sebe a pro své…

Zveme vás na další z cyklu přednášek určených zejména rodičům budoucích prvňáčků.  Naším záměrem je napomoci jim dobře se rozhodnout, jestli waldorfská škola je přesně ten typ školy, který pro sebe a pro své dítě hledají.   Z organizačních důvodů je třeba se na přednášku předem registrovat (viz formulář níže).

V tomto školním roce jsme začali pořádat setkání určená zájemcům o waldorfské vzdělávání, a především rodičům budoucích prvňáčků. Chceme jim usnadnit rozhodování, zda je waldorfská škola pro ně „to pravé“. Nabídnout jim ucelenější pohled a seznámit je s detaily, které odlišují waldorfský styl výuky od toho klasického. Zároveň bychom je rádi připravili na určitou míru…

Ve středu 27. února 2019 proběhl v prostorách ZŠ a SOŠ waldorfské v Ostravě kulatý stůl na téma Waldorfská pedagogika a vzdělávací výzvy 21. století. Jeho cílem bylo představit vedení Moravskoslezského kraje, města Ostravy a obvodu Ostrava –Poruba waldorfskou pedagogiku, jako ucelený dvanáctiletý koncept vzdělávání, který nabízí svébytné možnosti řešení současných vzdělávacích výzev a jehož cílem je podpora individuálního rozvoje každého…

© 2019 Všechna práva vyhrazena

Sledujte nás: