Ve středu 27. února 2019 proběhl v prostorách ZŠ a SOŠ waldorfské v Ostravě kulatý stůl na téma Waldorfská pedagogika a vzdělávací výzvy 21. století. Jeho cílem bylo představit vedení Moravskoslezského kraje, města Ostravy a obvodu Ostrava –Poruba waldorfskou pedagogiku, jako ucelený dvanáctiletý koncept vzdělávání, který nabízí svébytné možnosti řešení současných vzdělávacích výzev a jehož cílem je podpora individuálního rozvoje každého žáka k samostatnosti a zodpovědnosti za směřování vlastní životní cesty.

Účastníky kulatého stolu byli zástupci Moravskoslezského kraje v čele s náměstkem hejtmana Mgr. Stanislavem Folwarcznym, paní Ing. Sylva Sládečková z magistrátu města Ostravy a místostarosta obvodu Ostrava – Poruba Mgr. Martin Tomášek, PhD. a také PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana
v letech 2000 – 2008. Kromě toho zde byli též přítomni ředitelé a zástupci rodičů obou waldorfských škol.

Hlavním hostem kulatého stolu byl Prof. Dr. Michael Zech – profesor Alanus Hochschule a vyučující na Lehrerseminar für Waldorfpädagogik v Kasselu – druhé nejvýznamnější vysoké škole pro vzdělávání učitelů v Německu. Prof. Zech je jedním z nejvýznamnějších odborníků na waldorfskou pedagogiku v Evropě. Svou
odbornost čerpá jednak z vlastní praxe – kromě vzdělávání vysokoškolských studentů se věnuje výzkumu působení waldorfské pedagogiky (na tomto poli má bohatou publikační činnost) byl také učitelem na střední waldorfské škole a od roku 2000 vede Mezinárodní asociaci pro waldorfskou pedagogiku ve střední a východní Evropě. Zná proto osobně velmi dobře problematiku pedagogických systémů v těchto zemích.

Ve svém úvodním referátu se vyjádřil mj. k několika okruhům problémů ve vzdělávání, které mají silný přesah do společnosti. K problematice digitalizace vzdělávání sdělil, že je jistě potřeba, aby se žáci naučili využívat digitální technologie především jako zdroj informací, ale zároveň si musí uchovat samostatnost a nezávislost na nich. Uvedl, že digitální média jsou schopna se přizpůsobit člověku a vytvořit pro něj velmi komfortní podmínky. Tím ale zároveň tlumí smysl pro iniciativu, samostatnost a zodpovědnost, které se rozvíjejí především do pubertálního období. Na konkrétních příkladech pak ukázal, jak waldorfské vzdělávání ve své dvanáctileté koncepci dosahuje svých cílů – rozvoje individuality a rozvoje kompetencí. To je jediná možnost, jak se zdravě vyrovnat s výzvami současného světa, který je již globalizován bez ohledu na naše přání či iluze (jako příklad uvedl změny klimatu a iniciativu Grety Thunbergové). Jedině člověk, který je svobodný, sebe-vědomý a tím i zodpovědný za své činy může přispívat ke zlepšování života ve světě.

Součástí bohatého programu Prof. Dr. Michael Zecha byly přednáška pro studenty SOŠ waldorfské a žáky 9. třídy ZŠW, přednáška pro rodiče a dvoudenní seminář pro učitele základní a střední školy.

Mgr. Břetislav Kožušník
ředitel školy

© 2019 Všechna práva vyhrazena

Sledujte nás: