Střední odborná škola waldorfská Ostrava

od 1.1. 2021 jako součást „waldorfského kampusu“, tedy Waldorfské základní školy a střední školy Ostrava-Poruba, p.o.

Střední odborná škola waldorfská Ostrava, příspěvková organizace (neoficiálně Waldorfské lyceum) je čtyřletá státní střední škola gymnaziálního typu zakončená maturitou.

Byla založena ve školním roce 2003/2004. Ve školském rejstříku má škola registrován studijní obor 78-42-M/004 Waldorfské lyceum.
Škola se stala první a prozatím jedinou střední alternativní školou v Moravskoslezském kraji.

Vyučování hlavních předmětů probíhá v tzv. epochách (vždy dvě denně), kdy jednotlivé předměty jsou vyučovány několik po sobě následujících dnů tak, aby žáci bez prodlení navazovali na probrané učivo.

Škola je jedním ze 3 waldorfských lyceí v ČR, další se nachází v Praze na Opatově a v Semilech.

Škola je podporována Nadačním fondem Via Vitae v oblastech od hmotného zajištění výuky, přes vzdělávání pedagogů, tuzemskou a zahraniční spolupráci rodičů až po publikační činnost

V roce 2010 v ročníku soutěže Děti točí hrdiny, kterou vyhlašuje Česká televize a občanské sdružení Kaspara Malesia v kategorii středních škol zvítězil snímek SOŠ Waldorfská v Ostravě natočený studentekami Terezou Rekovou a Markétou Pantokovou.

Dokument s názvem „Někdo musel jít“ o hrdinovi bojů u Tobruku plk. Josefu Křístkovi z Frýdku-Místku uvedla Česká televize v prosinci 2010.

Počínaje školním rokem 2017/18 škola sídlí v Ostravě – Porubě, na ul. Ľ.Štúra 1085/8.

 

Oficiální webovou prezentaci Waldorfského Lycea v Ostravě – Porubě najdete tady.