Poznejte waldorfské školy v Ostravě

Waldorfská základní škola a střední škola Ostrava-Poruba, p.o.

Mateřská škola Větrná,
Ostrava - Poruba

Třída s waldorfskými prvky je otevřena od září 2016.
Hlavní metodou práce s předškolními dětmi je napodobování a vzor, důraz je kladen na zachování rytmu a opakování.

Waldorfská základní škola,
Ostrava - Poruba

Škola v příjemném prostředí uprostřed zeleně a v blízkosti sportovního hřiště poprvé uvítala žáky waldorfských tříd ve školním roce 2014/15.
Nyní se zde učí asi 220 dětí.

Waldorfské lyceum,
Ostrava - Poruba

Střední odborná škola waldorfská vytváří prostor pro rozvoj mladého člověka jako samostatné osobnosti, zodpovědné za utváření svého života. Základním rysem je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti.

Spolek WSO,
Ostrava - Poruba

Nezisková organizace, založená rodiči žáků ve spolupráci s učiteli a vedením školy, má za cíl podporovat komplexní waldorfské vzdělávání v Ostravě, tedy od mateřské školy přes školu základní až po školu střední.

Waldorfská mateřská škola
Na Mlýnici, Ostrava - Přívoz

Nově rekonstruované prostory poskytují zázemí mateřské škole, která je kromě herny, jídelny a ložnice vybavena také infrasaunou.
Na přilehlé zahradě mohou děti jezdit na koloběžkách, ale i seznamovat se s bylinami.

Waldorfská základní škola
Na Mlýnici, Ostrava - Přívoz

Jako jedna z prvních českých základních waldorfských škol byla založena r. 1991.
Dnes je Fakultní školou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a od r. 1997 nositelem mezinárodní ochranné známky “Waldorf”.

W-Spolek,
Na Mlýnici, Ostrava - Přívoz

Dobrovolná nevládní, nepolitická organizace s cílem podporovat waldorfské školy v Ostravě, spoluorganizovat školní a propagační akce a také přispívat ke zvyšování povědomí široké veřejnosti o principech waldorfské pedagogiky.

Waldorfské novinky

Chci být informován/a o dění ve waldorfských školách v Ostravě.


Nejbližší události

Co je nového?

Včera jsme léto ukončili úklidem naší školní zahrady. Podle zvyků podzimní rovnodennosti se má zahrada…

Ve čtvrtek 16. ledna se na přednášce „Waldorfská škola- Nový krok pro dítě i rodiče“…

V letošním školním roce jsme se ve waldorfském spolku rozhodli založit novou tradici. Vzpomenuli jsme si…

V pátek a sobotu 18. -19. října se v prostorách Waldorfské základní školy v Ostravě-Porubě…