Waldorfské školy existují více než 100 let v mnoha zemích celého světa a jsou tak celosvětově uznávanou alternativou tradičního školství.

V České republice se začaly objevovat až po sametové revoluci, tedy po roce 1989, někde snadno, jinde s těžkostmi, ale vždy s neutuchajícím nadšením.

Waldorfské školy v Ostravě

Počátky waldorfského školství v Ostravě sahají do roku 1990, kdy se první z učitelů začali seznamovat s waldorfskou pedagogikou v rámci úvodních přednášek a vzdělávacích kurzů.

Širší ostravská veřejnost měla možnost poznat alternativní vzdělávání díky přednášce švýcarského lektora Tomáše Zuzáka. Jeho vystoupení se stalo důležitým impulsem pro vznik první ostravské waldorfské školy, kde také později působil také jako tutor. Navštěvoval ji, metodicky doprovázel učitele a pořádal přednášky pro rodiče i veřejnost. V začátcích škola sídlila v přístavku ZŠ Ostrčilova.

Dalšími osobnostmi, které stály u zrodu ostravského Waldorfu, byli doc. Hana Lukášová, Dr. Renata Mecnerová, prof. PhDr. Lumír Ries z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, který zároveň vedl Ústav pro svobodné alternativní vzdělávání v Ostravě, dále prof. Zdeněk Helus, tehdejší děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a další. Na zkušenou do Švýcarska vzápětí odjela první waldorfská učitelka Vlaďka Holmanová. Svou roli sehrála i Svobodná vysoká škola ve Stuttgartu.

Po krátké době se škola přestěhovala do budovy ZŠ Matiční 18. V následujících 15 letech prošel její personál mnohými radostmi i úskalími, včetně nelehkých utkání s Ministerstvem školství.

Otevření první Waldorfské školy v Ostravě se nakonec podařilo prosadit i díky neutuchajícímu zájmu rodičů o waldorfskou pedagogiku. Toto zapálení přispělo i k otevření waldorfské mateřské školy a také k založení Nadace alternativní waldorfské školy, nyní Nadačního fondu.

Od počátku svého působení navazovala waldorfská škola spolupráci se svobodnými školami v holandském Meppelu a německém Wiesbadenu.V průběhu let se uskutečnily výměnné pobyty žáků a náslechy učitelů i zástupců z řad rodičů.

Škola se představila také mnohokrát veřejnosti na celorepublikové úrovni, měla svou prezentaci i v poslanecké sněmovně a především se otevřela svému městu Ostravě při tradičních slavnostech  školy, výstavách, tvůrčích dílnách, Dnech otevřených dveří, veřejných přednáškách, seminářích a kurzech organizovaných naší školou. Pravidelně probíhaly na naší škole letní semináře waldorfské pedagogiky pod vedením lektorek z Rakouska a Švýcarska.

Waldorfská škola byla projektována jako integrovaná základní a střední škola, která v nejvyšších třídách poskytne žákům podle nadání a zájmu buď všeobecné středoškolské vzdělání s maturitou, nebo praktické vzdělání na úrovni odborného učiliště. Tento původní záměr se nepodařilo prosadit, ale namísto toho vznikla v roce 2003 střední odborná škola waldorfská (waldorfské lyceum). Sloučení obou škol závisí na zřizovatelích.

Ve školním roce 2006/2007 se škola přestěhovala do rekonstruovaného pavilonu B v areálu ZŠ gen. Píky v Moravské Ostravě. Významným finančním příspěvkem na rekonstrukci přispěl zřizovatel školy, Statutární město Ostrava – Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Kdo byl Rudolf Steiner

Rudolf Steiner (27. 2. 1861 – 30. 3. 1925) byl zakladatelem waldorfské pedagogiky. 

Narodil se v  Kraljevci a po maturitě studoval na Vysoké škole technické ve Vídni. Jeho hlavními obory byly matematika, fyzika, chemie a přírodopis. Potřeba ujasnit si vztah mezi nitrem a vnějškem, duchem a přírodou ho stále více přiváděla k filosofii. Na Vídeňské univerzitě si tedy zapsal přednášky z  filosofie, literatury, psychologie a medicíny. Zároveň se zabýval přírodovědnými experimenty a pozorováním.

Vedle studia, badatelské a autorské práce se Steiner stále více podílel na pedagogické činnosti. Byl domácím učitelem, v Berlíně působil na škole Wilhelma Liebknechta, hojně přednášel. Od roku 1902 označoval Steiner vlastní cestu zkoumání názvem (výzkum vedl k  uvědomění pravé podstaty člověka) „Antroposofie“, z řeckého „anthropos“ = člověk a „sofia“ = moudrost.


V roce 1919 požádal komerční rada Emil Molt, sociálně angažovaný majitel ředitel továrny na cigarety Waldorf Astoria, Steinera, aby založil školu pro děti svých zaměstnanců. Ve Stuttgartu tak vznikla první waldorfská škola, na jejíž chod Rudolf Steiner osobně dohlížel.


V uplynulých šedesáti letech zaznamenalo waldorfské školství podstatný nárůst – ze 77 škol v 17 zemích světa v roce 1960 na 1017 škol v 66 zemích v roce 2010. O univerzalitě tohoto pedagogického směru svědčí také to, že své příznivce nachází na všech pěti kontinentech. Nejsilněji je zastoupena Evropa s více než 60 % všech waldorfských škol, z nichž přibližně třetina je v Německu, a Severní Amerika, kde se nachází 15 % škol.

V České republice První základní waldorfské školy v tehdejším Československu mohly začít vznikat až po změně politického systému v listopadu 1989. V letech 1990–1992 bylo založeno prvních šest škol (v Písku, Příbrami, Ostravě, Praze, Semilech a Pardubicích). Postupem času vznikaly další a roku 1996 byl schválen jejich vzdělávací program. Školy se sdružují v Asociaci waldorfských škol. V současné době je v ČR 12 základních škol a 4 školy střední.