To, že chce být pedagogem, věděl Ondřej Vraj už od mládí. Jeho sen se mu splnil a po mnoha zkušenostech zakotvil ve Waldorfské škole Olomouc.

Waldorfská pedagogika si klade za cíl provést dítě vzděláváním s láskou a úctou. Co je smyslem tohoto vzdělávání a jaké to je učit podle waldorfské pedagogiky, která letos slaví sto let?

„Zakladatel waldorfské pedagogiky Rudolf Steiner měl takové čtyři základní požadavky na waldorfského učitele. V první řadě je potřeba, aby učitel měl zájem o ty děti, aby se zajímal o to, jací jsou, jaké mají potřeby, co prožívají. Pak by měl být učitel aktivní. Měl by být iniciativní, měl by neustále něco přinášet, podněcovat žáky k tomu, aby oni sami byli aktivní,“ popisuje Ondřej Vraj.

Dalším důležitým bodem je, aby učitel dokázal to, co přednáší, přednášet pravdivě. Pak by mu také neměl chybět humor. „Ve chvíli, kdy výuka žáky baví, kdy ten učitel nezatrpkne, ale dokáže být nad věcí a umět si třeba i ze sebe udělat legraci, tak to je ideální předpoklad k tomu, aby byl pro žáky výborným učitelem, za kterým chtějí jít a jsou otevření od něj něco přijímat,“ dodává Ondřej Vraj.

Celý rozhovor přinesl Český rozhlas Olomouc.

© 2019 Všechna práva vyhrazena

Sledujte nás: